5 smarta tips när du ska välja tomt

Alla husmodeller passar inte på alla tomter, därför är det viktigt att man noga ser över sitt tomtval.  Här kommer 5 smarta tips för att hitta rätt tomt till ditt drömhus!

 1. Väderstreck. Var kommer solen och vid vilken tid på dagen? Hur ska köket, vardagsrummet och sovrummen placeras bäst i förhållande till detta? Hitta.se har en smart funktion som heter solinfo där man kan söka efter en tomt och se information om solens bana. På så sätt kan du se hur huset och ett eventuellt garage bäst kan placeras på tomten.
   
 2. Planbestämmelser/bygganvisningar. Hör med din kommun vilka planbestämmelser som gäller för tomten. Om det finns en detaljplan anger den hur du får bygga. Det kan till exempel finnas bestämmelser för höjd, exteriör och hustyp. Titta även på kommunens områdesplan, här kan du se vilka framtidsplaner som gäller för området. Vår kommun bjöd in till ett informationsmöte där de gick igenom planbestämmelserna för just vårt område.
   
 3. Besök några husleverantörer och be dem komma med sin expertis. Passar det hus vi vill bygga på just den här tomten? I vårt fall var det guld värt då vi först var inne på att välja en tomt som låg nära intill ett skogsparti men som inte alls hade varit optimal för ett högt tvåplanshus då både hus och träd hade skuggat stora delar av tomten.
   
 4. Undersök marken - vad behövs för att göra tomten byggklar? Kanske tillkommer stora kostnader för sprängning, schaktning och andra markarbeten. I vårt område behöver grunden förstärkas upp med ribbdäck, eftersom vi visste detta kunde vi förhandla in det i vårt kontrakt med husleverantören redan från början.
   
 5. Tänk på hur dina behov kommer att se ut i framtiden. Hur kan husets planlösning förändras med tiden? Små barn vill gärna ha sina sovrum intill sina föräldrars, men om några år kanske de vill ha mer avskildhet. Räcker förvaringsutrymmena om familjen växer? Vi har till exempel valt att bygga ett dubbelgarage just för att ha plats för förvaring.
Här ser man solens bana i juli över vår tomt, från hitta.se.  

Här ser man solens bana i juli över vår tomt, från hitta.se. 

För mig var det viktigt att ha husets entré på långsidan ut mot gatan, det passar perfekt på den här tomten då den är tillräckligt bred. På en smalare tomt passar det kanske bättre att ha gaveln ut mot gatan till exempel. Huset kommer vi att placera så att vi får mest trädgård på baksidan eftersom det är där solen är mest. Garaget placerar vi på östra sidan om huset så att det inte skymmer kvällssolen.


Se också Götenehus superbra tips för att planera en tomt!