Träfasad vs putsad fasad

Trä eller putsad fasad? Valet av fasadmaterial bestämmer ju inte bara utseendet på ditt hus utan även hur mycket jobb du behöver lägga ned på det i framtiden. Trä är billigare initialt men dyrare att underhålla medan puts kostar mer men är nästan underhållsfritt. För oss var det nog aldrig någon diskussion, vi gillar verkligen New England stilen med liggande träpanel även om det kan vara fantastiskt fint med vit puts också. Jag har samlat ihop några för- och nackdelar att titta på, men i slutändan är det ju såklart din smak du ska gå efter. 

Fasadtyp: Träfasad
Beskrivning: Naturligt och levande, ofta av gran, lärk eller kärnfuru. 
Hållbarhet: Flera hundra år vid rätt byggmetod och underhåll. 
Skötsel: Fasadtvätt vid behov. Ommålning ca vart sjunde år beroende på läge. 
Fördelar: Hållbart, naturligt, miljövänligt. Lätt att bygga med och reparera. 
Nackdelar: Kräver underhåll. Många detaljer försvårar underhållet. 

Fasadtyp: Putsad fasad
Beskrivning: Slät till grovkornig beläggning av kalkcementputs, cementbruk eller kalkbruk. 
Hållbarhet: Ca 50 år, sedan krävs omputsning. 
Skötsel: Fasadtvätt samt ommålning vid behov.
Fördelar: Relativt underhållsfritt, mindre skador kan du åtgärda själv.
Nackdelar: Fuktkänsligt. Putsning måste göras av fackman.

Perfekt hade varit om vi kunde målat panelen innan den sätts upp men tyvärr kommer det nog vara för kallt när vårt hus ska resas, så det får bli till våren 2019. Vårt hus kommer grundmålat från JB Villan men sista strykningen måste vi göra själva. 

5 målartips:

• Måla under sommarhalvåret

• Invänta en period med torrt väder och jämn temperatur

• Måla inte när det finns risk att dygnstemperaturen och yttemperaturen sjunker under 7 °C

• Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom det närmaste dygnet

• Måla inte på kalla eller solheta ytor

 

Här finns en bra steg-för-steg guide hur du målar en träfasad!

 

TIPS! Kika in den fantastiska New England villan hos Den Vita Drömgården!